FANDOM


Hieronderstaande betreft Episode 5, deel 1.

Een verdwenen monnik Edit

Vroeg in de ochtend komen vijf heren van het zestal er achter dat er iemand mist: Pantakhan. Na kort onderzoek van Horsa Hengistzoon blijkt dat er slechts een zoet geurend flesje vrouwenparfum is achter gebleven in de kamer. De groep bestempelt dit als curieus, maar verwachten de monnik ergens de komende dagen vast weer terug te zien. Hierom beginnen zij alvast met het verdelen van de buit die zij hebben opgelopen na het uitgedeelde pak Slaag in de Glasfabriek. O'fukN en Yan spreken bijvoorbeeld af dat eerstgenoemde de medische voorzieningen van laatstgenoemde mag verkrijgen; dit in ruil voor een schappelijk deel van de opbrengst van die buit. Hierna splitst de groep zich voor het aankomende uur: half-elf Kaddrion en Ofuk'n bezoeken de alchemist Nisk Tander om twee zilveren oorbellen te laten beheksen en/of verpatsen. Yan, Horsa en Kanuni besluiten een bezoek te brengen aan Vorvashali Voon, eigenaar van curiositeitenwinkel "de Gevederde Serpent", om een naar verluid waardevolle set dievengereedschap te slijten. Daarna zullen ze elkander weer ontmoeten bij het fort van Zandhoek, om daar Tsuto Kaijitsu eens flink te ondervragen.

Het begin van een vriendschap & Een 'teringmooie' dievenset Edit

Deze splitsing werpt interessante vruchten af. Aangekomen bij Nisk Tander sluiten Kaddrion en Ofuk'n een deal: voor 23 goudstukken en een zilveren oorbel krijgen zij een behekste zilveren oorbel terug; één die een anti-vergiftigingskracht zal verlenen aan zijn drager. Deze kunnen zij nog de volgende dag ophalen. Kaddrion en Ofuk'n vdelen vervolgens op weg naar het fort nog wat verhalen over hun persoonlijke historie en levensomstandigheden. Ofuk'n geeft te kennen dat hij het liefst een huis wil - hij blijkt immers een eenzame kluizenaar te zijn - en dat hij uit de Mwangi jungle komt. Hij heeft daarom nooit echt heeft kunnen mengen met de inwoners van het continent Varisia. Kaddrion heeft een ander verhaal: hij is op zoek naar medestanders in zijn queeste om de ouders van zijn matriarch te vinden in de buurt van een fort nabij Riddleport waar die twee een korte tijd geleden heen zijn gegaan. Hij is erg gesteld op zijn matriarch en deze mensen en maakt zich erg zorgen. Kadrillon en Ofuk'n beloven elkaar ooit te zullen helpen met het oplossen van deze problemen; bovendien spreken zij af later nog eens verder te praten over de diepere constituties van hun algemene gesteldheid.

Ondertussen zijn Yan, Kanuni en Horsa druk bezig met het proberen af te troggelen van Vorvashali Voon. Deze biedt echter slechts 85 goudstukken voor het dievengereedschap, en dat terwijl Kadrillon eerder toch echt meende dat het zelfs 500 goudstukken waard moest zijn! Op bedreigingen van Kanuni reageert Voorvashali met grote verontwaardiging, waarna Horsa en Yan de barbaar maar buiten laten wachten om de winkelier te sussen. Voorvahsali geeft echter geen krimp, waarna het drietal het gaat proberen bij Vinder. Deze is gelukkig zo onder de indruk van de dievenset, dat hij bijna driemaal het bedrag van Vorvashali Voon biedt. Dit accepteert het drietal met mild enthousiasme. Ook zij begeven zich daarna gestaag naar het fort.

'Koetk'op Betk'op' - of: 'Ik was ooit een jonge boze half-elf zoals jij, maar toen ontving ik een pijl in mijn knie.' Edit

Aangekomen in het fort schrikt de groep zich werkelijk wezenloos: Tsuto is verdwenen! Maar eigenlijk is hij helemaal niet verdwenen, hij zit gewoon in een andere cel aan de andere kant van het fort. De groep besluit Kaddrion en Kanuni naar voren te schuiven voor iets wat volgens Ofuk'n in het Mwangi-Zenj 'Koetk'op Betk'op' heet: een ondervragingstechniek waar één iemand aardig doet en één iemand vervelend. Dit plan slaagt helaas nauwelijks: Kanuni wordt zelfs in zijn gezicht bespuugd en Tsuto vertelt hen helemaal niets over de Gobelijnen-invasie van enkele dagen eerder, laat staan over mogelijke aankomende aanvallen. Hij is vooral erg pissig over het zijn van een verstoteling, maar laat zich niet charmeren of intimideren. De enige informatie die loskomt is het feit dat 'hogere instanties' nu voor hem zorgen. Maar welke dit zijn? Het blijft onduidelijk en Kadrillon en Kanuni voelen zich nauwelijks wijzer, enkel enigszins beschimpt.

Wanneer Kadrillon en Kanuni hier uiteindelijk verslag van doen is Horsa haast buiten zinnen: hij maakt zich zorgen over de toekomst van Zandhoek en weet zich los te scheuren van een afkeurende Yan, om vervolgens naar binnen te gaan met zijn pijl en boog. Ook Ofuk'n ziet wat gaat gebeuren als een onvermijdelijke episode en volgt hem naar binnen. De wachter geeft hen vervolgens de sleutels van de cel, waarna Horsa Tsuto 'bow-point-blank' bedreigt: óf informatie, óf een pijl incasseren. Tsuto is doordrenkt van spot en geeft geen krimp, dus de pijl van Horsa raakt snel doel. Deze wreedheid krijgt de boze half-elf aan het praten, hoewel hij dusdanig pijn heeft dat er nauwelijks een coherente zin uit komt. Ofuk'n gebruikt daarom zijn krachten - verkregen door zijn geloof in Pharasma - om de half-elf te verzorgen. Hij belooft hem ook volledig verder te verzorgen als hij de groep van belangrijke informatie voorziet. Verbazingweekend genoeg krijgt dit niet alleen Tsuto aan het praten, het roert hem zelfs tot tranen. Is het omdat eindelijk iemand voor hem zorgt na al die jaren gepest en vernederd te worden? Hoe dan ook, hij geeft aan dat een lange man met blond haar hem een jaar geleden heeft opgezocht en zo ver heeft gekregen om de gobelijnen via een ondergronds tunnelnetwerk - aansluitend op de glasfabriek van Zandhoek - naar binnen te loodsen. Ofuk'n komt zijn afspraak hierop na en verzorgt met verve en warmte de wond van Tsuto. Hij voedt hem wat gedroogde worst en spoort welgemeend de half-elf aan tot meer eigenliefde. Tsuto toont zich hierop zowaar gelukkig, alsof hij helemaal niet enkele minuten eerder gefolterd is. Ofuk'n beloofd plechtig hem later nog eens te bezoeken. Horsa gaat mee in deze vriendelijkheid en schenkt Tsuto een worst.

Buitengekomen keurt Yan de handelingswijze van het tortuur-esque duo zeer sterk af. Marteling is niets dan buitenwettelijk, zo stelt hij in vervoering. Daarna laat hij het rusten. De rest van de groep lijkt namelijk vooral blij te zijn met de gewonnen informatie, en de groep komt tot de conclusie dat zij zich die dag nog de tunnels in moeten begeven om te kijken wat hier zich afspeelt en waar heen dit naar verluid zeer uitgebreide gangenstelsel leidt. Ze besluiten zich daarom goed voor te bereiden op een spannende en lange queeste.

Een in gebreke gestelde hoerenloper gebeukt & Een prille vriendschap komt tot wasdom Edit

Dezelfde splitsing als eerder van de dag vindt daarom weer plaats: Kaddrion en Ofuk'n keren terug naar herberg de Roestige Draak om proviand te scoren bij Ameiko Kaijitsu. Yan, Kanuni en Horsa gaan naar de lokale smid met kanonnenarmen Das Korvut om wat wapens en pantser te kopen. Wanneer het drietal hierna de twee exoten probeert bij te halen, komt een vrouw van lichte zeden hen tegemoet met melding van een wanbetaler in het bordeel. Ze besluiten haar te helpen en deze figuur eens een lesje te leren, tenzij hij betaalt natuurlijk. Deze gaat echter onverschrokken op de vuist met de goeierikken - van betalen geen sprake! In eerste instantie krijgt vooral de lucht in de peeskamer het zwaar te voorduren van rondsuizende wapens. Uiteindelijk neemt Kanuni de wanbetaler in een stevige worstelgreep midden op het bed en escaleert het geweld tot aan een nierscheuring en hersenfractuur voor de matige debiteur. De hoeren krijgen hun geld, de jongens een stevige ploertendoder en een mooie maliënkolder, maar het verhaal lijken ze eigenlijk de mooiste buit te vinden. De bewusteloze bandiet brengen ze naar het fort om een weekje af te kunnen koelen in de kerker.

Terwijl dit alles gebeurt delen in de Roestige Draak Kaddrion en Ofuk'N betekenisvolle levensverhalen. Deze verhalen vertonen verschillen en gelijkenissen, maar het zorgt overduidelijk wel voor een diepere broederschap tussen de twee; en dat terwijl zij elkaar nog maar zo kort kennen! Wanneer de rest aankomt met gepoch over eerdergenoemde schermutseling hebben zij geen weet van de werkelijke inhoud van deze nieuwe vriendschap.

Hiermee zijn de voorbereidingen op potentieel tumult in de tunnel definitief getroffen. Nadat zij allen een laatste Broodje Zwoerd verorberen en Ofuk´n voor een zeer schappelijke prijs proviand heeft gescoord bij Ameiko - goed voor wel vijftien mannendagen - kunnen zij eindelijk op pad naar dat wat zich beneden de glasfabriek hoort te bevinden: een nest van Gobelijnen en ... andere wezens?