FANDOM


Stuur Edit

Stuur

Niet dit stuur

Qualisar was verslagen, gevangen en beneveld, de helden trokken verder. Voorwaarts, een gang in, een deur door, recht in de armen van niemand minder dan Stuur! Hoewel hij na de vorige ontmoeting tussen de hoofdrolspelers van dit epos en zijn bemanning wist te ontkomen, was hij dit maal niet zo fortuinlijk. Had hij eerst nog gevaarlijke piraten als ondersteuning, nu moest hij het doen met gobelijnen. Enig vakkundig gemoord later wist Kanuni zijn hamer voor een laatste maal in het gezicht van de voormalige zeeman te jagen. De overwinning was daar!

Salammbô's overpeinzingen Edit

Ik herkende die gnoom, Menotz, dezelfde die ons aanviel toen we Greruk ontmoetten. Iets te groot toeval, denk ik. De anderen leken vooral die vent in dat gele gewaad te kennen. Zijn we toch iets op het spoor? Waarom blijven oude vijanden nooit weg?

Dagboek Edit

Na het gevecht keek de groep de ruimte rond en kwam tot de conclusie dat het de vervallen balzaal was onder Tijl Dretelers huis, waar eerder al de boeman werd verslagen. Tijl had een hoop uit te leggen!

Dagboek

Niet dit dagboek

Zo gezegd, zo gedaan. De bekende gangen door trokken ze naar een nog niet verkende kamer. Daar vond de groep een dagboek. Tussen de poezieplaatjes door viel daarin te lezen dat het landhuis van Dreteler eerder bewoond werd door Qualisar, die een heks van het land had verdreven om het in zijn grijpgrage klauwtjes te krijgen. In de lange strijd tussen de twee magisch behepte figuren verloren beiden hun zinnen. Qualisar woonde sindsdien in de gangen en riolen onder het huis tot hij werd ingehuurd door Vitanov. De heks zou nog ergens in het ondergrondse complex opgesloten zijn.

Bij een verbouwing van de ruimte kwam een geheime gang tevoorschijn. Deze gang leidde naar het gazon van Dreteler die zeer verbaasd zijn spelletje croquet onderbrak. Samen met Martin werd duidelijk dat het niet zozeer kwade wil was, als wel luiheid, wat Tijl en Martin had gedreven tot het negeren van een gangenstelsel achter in zijn tuinhuisje, met daarin een gekke gnoom, gobelijnen, een boeman, Pluisje en de halve Handdruk.

Er werd een deur gevonden die met goddelijke magie was verzegeld. Onze helden (en Tijl en Martin) besloten om zich uitgebreid voor te bereiden en begaven zich naar de oppervlakte. Qualisar mocht zijn kater uitkateren terwijl spreuken werden voorbereid en wonden geheeld.

Salammbô's overpeinzingen Edit

Tijl is misschien toch niet de schurk die we zoeken, Menotz. Maar ik mag hem nog steeds niet! Wellicht is hij ook capabeler dan ik dacht. Eventuele wraak zal ik uitstellen. Tot ik meer van 'm weet en een goede reden ervoor heb. Fijne spreuk trouwens, Glitterdust. Dank je daarvoor, Menotz.

Demoon Edit

Goed voorbereid stonden onze helden (en Tijl en Martin) voor de gesloten deur, waar achter vandaan

demonische of heksachtige geluiden kwamen. Niet veel later zouden het demonische én heksachtige geluiden blijken. Afin, de deur werd geopend, iedereen trok zijn wapen, Tijl sprak de helden (en Tijl en Martin, maar niet Salammbô) bemoedigend toe, posities werden ingenomen en er was niets te zien.

Lemur

Niet deze lemur

In een bovennatuurlijke vlaag van voorzienigheid bleek de enigmatische Salammbô een antionzichtbaarheidsspreuk voorbereid te hebben, die door Menotz' natuurlijke vleermuizenkrachten de juiste kant op kon worden geleid. Glinsterend stof vulde de lucht in de richting die door het vliegende zoogdier werd aangewezen. Het kleefde aan een gevleugeld vrouwenfiguur, plakte haar ogen dicht. De eeuwenoude heks! Ze was een demoon geworden in een wanhopige poging haar gevangenis te ontsnappen.

Verblind en zichtbaar probeerde ze nog een lemur als bondgenoot op te roepen, maar het gevecht was al zo goed al gestreden. De demonenteef ging ten onder.

Salammbô's overpeinzingen Edit

Een zuster van mij in de natuurmysteriën, Menotz. Wat was ze diep gevallen. Wat moest ze wanhopig zijn geweest om een contract met een demoon te sluiten. Wel goed gevochten, Menotz! Rotdemonen... Mooi dat er eentje minder is. Ze wilden dat ik met 'r ging praten, Menotz! Met een demoon! Snappen ze niet dat er maar één ding kan gebeuren? Uitroeien is het enige wat we kunnen. Terugsturen naar de hel waar ze vandaan gekomen zijn!