FANDOM


Curriculum Vitae

 Hoewel zijn medereizigers nog weinig weten van zijn achtergrond, verraad Kanuni’s uiterlijk dat hij afkomstig is uit de Landen van de Linnorm Koningen. Het verkijgen van de koningstitel geschied al sinds mensenheugenis door het slachten van een draak, een Linnorm genaamd. Slechts enkele uitverkoren Ulfen zijn hiertoe in staat en het is dan ook om deze reden dat het aantal koningen in de loop van de tijd heeft gevariëerd tussen de zeven en twee. Kanuni’s familie is afkomstig uit Kalsgard, zetel van de machtigste van de huidige vier Linnorm Koningen: Sveinn Bloed-Arend. Er gaan echter geruchten dat hij binnenkort zal aftreden om zijn laatste reis te beginnen, hij wacht alleen op een waardige opvolger.

 Naam en faam vergaard door de handel in metalen en het smeden ervan heeft ertoe geleid dat de Järnledaren, Kanuni’s familie, zich wisten op te werken tot een loyale bondgenoot van Sveinn’s heerschappij. Kanuni groeide dan ook op onder gunstige omstandigheden samen met zijn oudere broer Vitus en jongere zus Isela. Vitus draagt de bijnaam ‘Trollmördare’ sinds zijn heldhaftige verdediging van een randfort dat werd overvallen door Trollen. Volgens de overlevering doodde hij daar eigenhandig veertig Trollen door een vat Linnormvuur aan te steken en in de vijandige linies te werpen. De verhalen lopen echter uiteen en Vitus liet hier zelf weinig over los. 

Sinds de geruchten over Sveinn’s mogelijke aftreden waren de invloedrijke families onderling wantrouwender geworden en onstond er een felle factiestrijd achter de schermen. De Stennävaren, een andere invloedrijke familie die zich had geprofileerd binnen de stadswacht en koninklijke garde, probeerde de andere families te breken en uit Sveinn’s gratie te doen vallen. Na verraad door enkele van de Mammoet Heren verloren de Järnledaren een belangrijk deel van hun handelswaar en stagneerde hun weelde. Dit was voor de Stennävaren de uitgelezen kans om te pogen zich te ontdoen van Kanuni’s familie. Ze huurden de expertise van de Chelaxiaan Khomeyni in, een beruchte vrijbuiter uit de Sintellanden. De Stennävaren handelden rücksichtloss, de eigen graanschuren werden in brand gestoken om de indruk te wekken dat dit een provocatie was van de Järnledaren. Ze werden veroordeeld, naar de cel gebracht en hun bezittingen ontnomen ter compensatie. Het gevang was bleek echter schijn, Kanuni’s familie werden naar een bos buiten de stad geleid en geëxecuteerd door Khomeyni en diens handlangers op order van Siegbert Stennävar, hoofd van de Stennävaren. Kanuni en diens broer Vitus waren op dat moment gestationeerd in een fort aan de grens, omdat beide reeds deel uitmaakten van de Norrsken Garde.          

Als achterna gezeten door de duivel zelf haastten zij zich terug op het horen van dit nieuws. Echter, er wachtte hen een koud onthaal. Siegbert Stennävar wachtte hen op in Kalsgard en wilde het lot van de broers verenigen met dat van de rest van de familie. Tot op heden is wat zich vervolgens afspeelde speculatie van velen, maar de uitkomst was dat beide broers op de vlucht waren en Siegbert’s hoofd en diens lichaam voorgoed van elkaar gescheiden waren. Opgejaagd als wild door Khomeyni en diens handlangers bewogen Kanuni en Vitus zich naar het zuiden, naar Varisia. Ter hoogte van de Rode Bergen werden zij bijgehaald en in een hinderlaag gelokt. Het laatste dat Kanuni zich hiervan kan herinneren is dat Vitus hem in de Velashu Rivier duwde en vervolgens op de oever van de rivier wakker werd, de dood naderbij dan het leven. Onzeker over het lot van Vitus en op zoek naar vergelding voor wat Khomeyni heeft aangedaan zwerft Kanuni sindsdien door de landen van Varisia.