FANDOM


Na een verhelderend bad houden onze helden zichzelf bezig met het onderzoek op handen. De intrige is na gisteravond enkel interessanter en is integraal onderdeel van het collectieve geheugen van de groep geworden. Indoctrinatie, integratie en intrinsieke motivaties met kwade bedoelingen te over in het bos van actoren. Het bos waar geen kaas van te maken lijkt door alle bomen, die her en der verspreid staan alsof het niets kost. Kaas kost wel degelijk iets! Ooit op de markt geweest? Man, wat is dat spul duur... Hoe dan ook, dankzij sterk speurwerk en deductieve analyse hebben de onvermurwbare avonturiers er een Varisiaanse gatenkaas van weten te maken:

The plot thickens

The plot thickens...
In alle rust bespreekt de groep met vrouwe Kaddren dat zij een aantal van deze figuren aan de tand wil gaan voelen. Het wordt tijd om de onderste steen boven te krijgen. Zo spreken Ofuk'n, Kanuni en Greruk met vrouwe Kaddren af gezamenlijk met Tinus Vastor te spreken om 13:30 uur die middag. In hun bespreking nemen ze mee dat het beste zou zijn om met Tijl Dreteler (niet Dretler) en zijn majoor Martin Dolmo in de avond af te spreken. De afspraak hiervoor wordt gemaakt met mijnheer Dreteler, die temidden van een gezapig potje croquet met Baldewin Ibarbia was. Zij allen lijken weinig kwaads in de zin te hebben. Maar laat men niet vergeten hoe betrouwbaar sherrif Hemslot leek. De afspraak van die avond zal uitsluitsel moet vergeven wie wel en wie vooral niet te vertrouwen is.

Intussen gaan Salammbô en Kaddrion op onderzoek uit bij de magiërsschool, waar hulp nodig schijnt te zijn met het archief. Onderweg vertelt Kaddrion over de stad en haar fantastische gevels, waarbij hij zijn kennis van Riedelpoort met die van Magnimar lijkt te verwarren. Hoe het ook zij, bij de school worden zij warm ontvangen door de bibliothecaresse/schoolmoeke Sared Salomons: een lieve vrouw die gelijke delen een verwarde en betrokken indruk maakt. Zij is de beheerder van de school tijdens de zomer en tevens van het archief. Zij geeft aan dat het archief wat opruimwerkzaamheden nodig heeft, waar zij een schone taak ziet voor de dame en heer. Gezien het feit dat hier info kan staan over Timar Vitanov, de harde kern binnen de mazen en gaten van de kaas, aarzelen de twee niet om de klus aan te nemen.

Sared geeft aan dat zij thee gaat halen voor onze nieuw benoemde archivarissen, die afdalen naar het archief. Na het openen van de deur blijkt al snel dat het niet om een simpele bezemklus gaat. Meerdere kruipende creaturen en een zwartgallige blob geven de twee slecht bepantserde helden van jetje binnen luttele seconden. Hoe erg de inborst van avonturiers kan verschillen: waar Kaddrion zijn waardigheid boven alles stelt, is Salammbô verstandig en kiest het hazenpad. Helaas moet Kaddrion toegeven dat de creaturen zijn meerdere zijn en zijn dood zullen betekenen als hij niet subiet het pand verlaat met de weinige levenskracht die hem resteert. Ondertussen is Salammbô boven om Sared te waarschuwen en daarbij flink uit te foeteren over het feit dat zij nu allen door een blob nagejaagd worden.

Miraculeus stertf er niemand binnen de school. Buiten de school is een ander verhaal. Meerdere wachters vinden de dood in zwart slijm onder het voor hen verstomde kabaal van luid klinkende alarmbellen en schreeuwende burgers. Dat dit verschrikkelijke tafereel zich niet voor de eerste keer afspeelde, maar 30 jaar eerder door toedoen van Timar Vitanov ook al had plaatsgevonden, plaatst in ieder geval één ding in perspectief: Vitanov is een gevaar dat bezworen moet worden, zo snel mogelijk.